ที่อยู่
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด
สำนักงาน
100/103-108 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 31 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : (662) 645-1333
โทรสาร : (662) 645-0700,(662) 645-0170
ลูกค้าสัมพันธ์ : (662) 645-0333
 
โรงงาน
272 หมู่ 1 ซ.พัฒนาสุข ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (662) 755-7300-14
โทรสาร : (662) 755-7315