บริษัท อังกฤษตรางู(แอลพี) จำกัดได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แป้งเย็นตรางูและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลพ์ทูนเป็นมูลค่าร่วมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพื่อเป็นของรางวัลในงานจุฬา อาสาช่วยกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี รศ. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ประธานสโมสรอาจารย์จุฬา