เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
แคลซิเฟอรอล(วิตามิน D2/20,000ยูนิต) 50X10แคปซูล
เพื่อใช้ป้องกันและรักษา โรคกระดูกอ่อน อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก.

ขนาดและวิธีใช้ :
เพื่อป้องกันโรคกระดูกอ่อน รับประทาน วันละ 1 แคปซูล
เพื่อรักษาโรคกระดูกอ่อน รับประทานวันละ 2 แคปซูล
 

ข้อบ่งใช้ : เพื่อใช้ป้องกันและรักษา โรคกระดูกอ่อน ซึ่งมักเกิดกับเด็กๆอันอาจทำให้กระดูกงอโค้ง ผิดปกติ อาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ (Rickets) อาการอ่อนตัวของกระดูก ซึ่งงอโค้งและหักง่าย (Osteomalacia)

ส่วนประกอบ

Ergocalciferol (Vitamin D2) 20,000 IU


ขนาดบรรจุ : แผง 50x10เม็ด