เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
แอสไพริน 325มก. 50x10เม็ด (กลมชมพู)
ใช้บรรเทาปวดในผู้ใหญ่ ในกรณี ปวดหัว ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ และข้อจาการบาดเจ็บ ใช้ลดไข้ในผู้ใหญ่

1.ลดไข้ แก้ตัวร้อน
2.แก้อาการปวดทุกชนิด เช่น ปวดหัว ปวดหู ปวดตา ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ
   ปวดหลัง ปวดข้อ ประจำเดือน ปวดแผล เป็นต้น (ยกเว้น ปวดโรคกระเพาะ
   แผลเพ็ปติก ห้ามใช้)

3.มีฤทธิ์เป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ใช้แก้อาการปวดข้อ ข้ออักเสบ
4.ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง และหัวใจ


ข้อบ่งใช้ :
ผู้ใหญ่ : กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้ ครั้งละ 1-2 เม็ด (325-650 มิลลิกรัม) วันละ 1-4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
กินพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆ
อย่ากินเกินวันละ 8 เม็ด (หรือใช้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง)
คำเตือน :
เด็กและผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามใช้

ส่วนประกอบ

Aspirin 325 mg.


ขนาดบรรจุ : 50x10 เม็ด กล่องละ 500 เม็ดในแผง Blister Pack แผงละ 10 เม็ด บรรจุกล่องละ 50 แผง