เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :

ราคา : 540.00 บาท / BT

ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว

ระบุจำนวน

รหัสสินค้า : จำนวน BT

เพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไลฟทูน คีเลต ซิงค์ 15มก. 90เม็ด
สังกะสีช่วยบำรุงระบบของผิว ผม และเล็บให้แข็งแรง เพิ่มจำนวนของสเปิร์ม และช่วยพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย

เหมาะสำหรับ : คนที่เป็นสิวอักเสบบ่อยๆ คนที่ผิวไม่ดี ไม่สวย ไม่แข็งแรง คนที่ผมร่วงมากๆ และคนที่เล็บหัก เล็บฉีกบ่อยๆ รวมถึงท่านชายที่ต้องการจะมีบุตร (ในเรื่องของการบำรุงระบบสืบพันธุ์ เพิ่มจำนวนของสเปิร์ม)

สรรพคุณ : 

ซิงค์เป็นสารอาหารที่ช่วยบำ
รุงผิว ผม เล็บ ให้แข็งแรง ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์เพศชาย และเพิ่มจำนวนของเสปิร์ม หากรับประทาน 3 เม็ดต่อวัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดธรรมดาได้

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 - 3 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โดยทั่วไปในร่างกายของผู้ให
ญ่มีแร่ธาตุสังกะสีอยู่ประมาณ 2-3 กรัม พบอยู่ในเนื้อเยื่อทั่วไป แต่ที่มีสังกะสีในความเข้มข้นสูง ได้แก่ ดวงตา โดยเฉพาะที่ม่านตา และจอรับภาพ (Retina) ต่อมลูกหมากและเส้นผม ในเลือดมีสังกะสีประมาณ 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ประมาณร้อยละ 85 พบในเม็ดเลือดแดง ที่เหลืออยู่ในน้ำ เลือดและเม็ดเลือดขาว

บทบาทหน้าที่ของสังกะสี (Zinc) ในร่างกาย :

1.สังกะสีเป็นองค์ประกอบอยู่
ในเอนไซม์อย่างน้อย 70 ชนิด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เช่น 
1.1 เป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนกา
รขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์และเนื้อเยื่อไปยังปอด
1.2 เป็นเอนไซม์เกี่ยวข้องกับปฏิ
กิริยาการเปลี่ยนกรดไพรูวิกเป็นกรดแล็กติก ในวิถีไกลโคลิซิส
1.3 เป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตี
นในลำไส้เล็ก
2.สังกะสีเป็นโคแฟกเตอร์ในป
ฏิกิริยาการสังเคราะห์ DNA และ RNA บทบาทของสังกะสีในข้อนี้มีความสำคัญในเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารรวมทั้งปุ่มรับรสที่ลิ้น ดังนั้นสังกะสีจึงมีส่วนช่วยให้รู้รสอาหาร
3.สังกะสีเกี่ยวข้องกับการโ
ยกย้ายวิตามินเอจากตับออกไปในกระแสเลือด เพื่อรักษาระดับวิตามินเอในเลือดให้ปกติ
4.สังกะสีช่วยการทำงานของฮอ
ร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ คือ Follicle stimulating hormone และ Luteinizing hormone
5.สังกะสีช่วยให้ระบบสืบพัน
ธุ์ของเพศชาย ให้ดำเนินหน้าที่ไปตามปกติ
6.สังกะสีเป็นส่วนประกอบของ
เม็ดเลือดขาว และช่วยระบบต้านทานโรคของร่างกาย
7.สังกะสีเป็นส่วนประกอบของ
อินซูลิน (Insulin) ถ้าไม่มีสังกะสี อาจทำให้เป็นโรคเบาหวานได้
8.สังกะสีช่วยในการดูดซึมแล
ะการทำงานของวิตามิน โดยเฉพาะ B complex
9.สังกะสีช่วยในการย่อยคาร์
โบไฮเดรท (พวกแป้งและน้ำตาล) และการเผาผลาญฟอสฟอรัส
10.สังกะสีช่วยในการสังเครา
ะห์กรดนูเลอิค ซึ่งควบคุมการสร้างโปรตีนในเซลล์
11.สังกะสีช่วยในการขจัดกลิ่
นตัว และรักษาแผล โรคเรื้อน สิวได้

เลขที่ อย. 11-1-02544-1-0006

ข้อบ่งใช้ : คำเตือน: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ส่วนประกอบ

Zinc amino acid Chelate 75 mg. (Equivalent to Zinc 15 mg.)


ขนาดบรรจุ : 90เม็ด