ไลฟทูน ไรโซ โคคิวเทนพลัส 1,000มก. 45แคปซูลไลฟทูน คีเลต แมกนีเซียม 100มก. 60เม็ดไลฟทูน น้ำมันปลาไร้กลิ่น 1,000มก 45แคปซูล

Promotive Care แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 

  ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้นลดความใส่ใจร่างกายของตัวเอง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น 

            ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงานหรือการเข้าสังคมมาเป็นอันดับแรก ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอย่างหนักหน่วง และในขณะเดียวกันกลับละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้มากมาย
   
            หากลองหันกลับมาดูแลสุขภาพสักนิดโดยการเปลี่ยนแนวคิดในการใส่ใจสุขภาพให้มากกว่าเดิมโดยเริ่มจากสรรหาสิ่งดี ๆ มีคุณภาพมาบำรุงร่างกายและสิ่งอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไปพร้อมกับการเติมเต็มชีวิตด้วยความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เริ่มดูแลสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกให้คุณดูดีมีความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการสรรหาอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพและการเพิ่มความคล่องตัวในการทำกิจวัตรชีวิตประจำวันให้กับคนที่คุณรักดังนั้นเพื่อตัวเราเอง เราจึงควรหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองกันให้มากขึ้น
   
   

   
            เพราะเราอยากเห็นคนไทยดูแลตัวเองได้ดีในทุกรูปแบบจึงเป็นที่มาของ Promotive Care แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองเพื่อสุขภาพที่ดีรอบด้านของคุณกับหลากหลาย lifestyle ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปคือ
   

   
   
   
            Essential Lifestyle หรือแนวคิดการดูแลตัวเอง  โดยนำคุณประโยชน์จากธรรมชาติมาเสริมสร้างสุขภาพ  เริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  อาทิผักผลไม้หรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดมาจากธรรมชาติพิถีพิถันในการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ  และยังมีการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแนวคิดธรรมชาติใหม่ๆให้คุณได้ค้นหาและลองนำปรับใช้เช่นการล้างพิษการเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
   
   
   
   
            Aesthetic Lifestyle หรือแนวคิดการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก  โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลรูปร่างและสุขภาพผิวเพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
   
   
   
   
            Caring Lifestyle หรือแนวคิดการดูแลสุขภาพและเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว  โดยหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  และมอบสิ่งเหล่านั้นแก่คนรอบข้างสรรหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลเรื่องสุขภาพ  และส่งเสริมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่สามารถใช้เองได้ง่ายๆที่บ้านเช่นการวัดความดันโลหิต หรือการวัดระดับน้ำตาลในเลือด
   
   
   
   
            Flexi Lifestyle หรือแนวความคิดในการเนินชีวิตที่เพิ่มความคล่องตัวในการทำกิจกรรมด้วยการเลือกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว  และช่วยให้คุณสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวคุณเองได้ง่าย  และสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นรถเข็นไม้เท้าหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องสุขภัณฑ์
   
            Promotive Care จึงเป็นแนวคิดใหม่ในการดูแลตัวเองโดยยึดหลักการดูแลตัวเองในทุกๆด้านเพื่อให้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณสมบูรณ์แบบมากที่สุด  เพราะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพียงแค่ในช่วงที่เราเจ็บป่วยหรือในระยะสั้นเท่านั้นแต่ควรใส่ใจ  และดูแลในทุกรายละเอียดตั้งแต่เรื่องการรับประทานอาหารจนไปถึงเรื่องเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว 
   
            การดูแลตัวเองในแบบ Promotive Care จึงไม่ใช่เรื่องของการปรับพฤติกรรมเท่านั้น  แต่เป็นการปรับวิธีคิดในการดูแลตัวเองเปลี่ยนแนวคิดในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีรอบด้านของคุณและคนที่คุณรัก