BD-Healthcare ในงานประจำปี ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 2555
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

แผนกการตลาด เฮลท์แคร์ บริษัทอังกฤษตรงงู (แอล.พี.)จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูทในงานประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ณ Bitec บางนา เพื่อประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง 120 ปีอังกฤษตรางู พร้อมแนะนำสินค้าโปรโมชั่นใหม่แก่ลูกค้า อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเภสัชกรประจำร้านขายยาและมุ่งหวังการได้รับยอดขายตามมาในอนาคต


บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยลูกค้าที่ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง ทุกท่านที่เข้าร่วมงานได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องอังกฤษตรางูครบรอบ 120 ปี ได้รับเสียงชื่นชมที่ดีสำหรับห้างขายยาที่มีมานานถึง 120 ปี ทั้งในเรื่องของการใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการทำงาน ความสวยงามของ Package และคุณภาพของผลิตภัณฑ์


นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังรายละเอียดสินค้าใหม่ของบริษัท ซึ่งมีผู้ตอบรับโปรโมชั่นถึง 20 กว่าร้าน และร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับทางบริษัท และยังได้ทดลองใช้สินค้า Painelief กับชิมยา St.luke อีกด้วย