BD Healthcare ขยายตลาด
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

แผนกการตลาดเฮลท์แคร์ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.)จำกัด จัด booth เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไต ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยการออก booth ประชาสัมพันธ์ข้อมูลยาครั้งนี้ ได้สร้างคาามสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและแพทย์ที่เข้าร่ามการประชุมวิชาการของสมาคมในครั้งนี้

แพทย์ที่เข้าร่ามงานประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมภายใน booth เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมภายใน booth ได้ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าใจข้อบ่งใช้และ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทต่อคนไข้ของแพทย์มากขึ้น