จับมือไอซีเอ็ม จัดประชุมวิชาการ
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

คุณอนุรูธ ว่องวานิช (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ร่วมกับ วิเวียน ชู (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท อินทีเกรทเต็ด ไชนิส เมทดิซิน จำกัด (ไอซีเอ็ม) มุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งขององค์รวมโดย จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการ ควบคุมคุณภาพของผู้ป่วยมะเร็ง โดยการผสมผสานระหว่างยาแผนตะวันออกเข้ากับ  การแพทย์ตะวันตก" ในงานนี้ได้เชิญแพทย์ และเภสัชกรที่เชี่ยวชาญด้านยาจากอเมริกาและฮ่องกง อาทิ ศาสตราจารย์ใจเซฟ กุกเลียเอลโม่, ศาสตราจารย์ใจเชฟ วู และนายแพทย์คุง เซง เหลี่ยง  ร่วม ให้ข้อมูลแนวทางการรักษาแบบองค์รวมในโรงมะเร็งและประสิทธิผลของสาร PSP ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรงมะเร็ง ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยในงานมีผู้ในความสนใจเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก