ห่างไกลกล้ามเนื้อปวดล้า จาก WMSD เพื่อสุขภาพที่ดีของหนุ่มสาวออฟฟิศ
สนับสนุนเนื้อหา BDLP

 บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด โดย ภก.บุญช่วย ว่องประพิณกุล ผู้อำนวยการสายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน โดย นพ.ภรชัย อังสุโวทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จัดงานให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่อง “ห่างไกลกล้ามเนื้อปวดล้า จาก WMSD เพื่อสุขภาพที่ดีของหนุ่มสาว ออฟฟิศ"