อังกฤษตรางู ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แป้งเย็นตรางู จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้
สนับสนุนเนื้อหา BDLP บริษัทอังกฤษตรางู(แอลพี) จำกัดได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แป้งเย็นตรางูและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลพ์ทูนเป็นมูลค่าร่วมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเพื่อเป็นของรางวัลในงานจุฬา อาสาช่วยกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2557  โดยมี รศ. น.พ. พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทน์  ประธานสโมสรอาจารย์จุฬา  เป็นผู้รับมอบ