เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยาแก้ไอน้ำดำ ตรางู 50X60มล
-

--

ข้อบ่งใช้ :

ส่วนประกอบ

Glycyrrhiza Fluid Extract 0.6 ml. Antimony Potassium Tartrate 1.2 mg. Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.


ขนาดบรรจุ : 50x60มล.